Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 13 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 13

 

Đem buồn hoà với rượu cay,
Ngỡ rằng buồn sẽ tan mau !
Ai ngờ rượu lại cạn chung !
Mà buồn vẫn cứ quyện vào con tim

Đem buồn vấn thuốc hút chơi,
Tưởng rằng buồn sẽ cháy theo tro tàn !
Ai ngờ thuốc cháy vàng tay,
Buồn còn lảng vảng ngập tràn đêm thâu.
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment