Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 36 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 36 

Sống và chết !
Một làn ranh giới nhỏ,
Yêu nhau rồi,
Sao lại phải xa nhau ?
Hay ta chết cho đời ta bớt khổ ?
Để từng đêm nghe tiếng lũ côn trùng.
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment