Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 24, 2011

Biển Đông Dậy Sóng...(thơ Chi Lăng)

~~~~~~ Bin Đông Dy Sóng ~~~~~~
Ải Chi Lăng

Đèn khuya bạn gởi nửa khuya
Khuya nay định ngủ, thấy bài đọc luôn
Chiều nay nghĩ lại thấy buồn
Biển Đông nổi sóng, Tàu cuồng nổi điên
Đem tàu ức hiếp dân hiền
Ngư dân hứng chịu ưu phiền đeo mang
Biển ta chúng tới hiên ngang 
Xem như ao chúng ngang tàng lưu thông 

Mỗi ngày chúng vẫn chơi ngông

Dương oai diễu võ như ông con trời
Lưỡi Bò Chín Điểm vẽ chơi
Đó là lãnh hải thuộc nơi Thiên Triều

Ai mà gan uống thuốc liều
Đi vào lãnh hải là tiêu mạng liền
Chúng đang gây hấn trước tiên
Chúng đang chuẩn bị chiếm miền Trường Sa

Trường Sa biển đảo của ta

Hoàng Sa đã mất xót xa năm nào
Con Hồng cháu Lạc tự hào
Nghìn năm giữ nước đánh nhào xâm lăng

Quân Minh nhớ trận Chi Lăng?

Quân Mông nhớ trận Bạch Đằng Giang xưa?
Diên Hồng Hội Nghị đời Trần
Toàn Dân quyết chiến đem thân sát thù

Ngày nay Phương Bắc đang hù
Dân Nam không lẻ êm ru ngồi chờ?
Ngồi chờ chúng cướp Trường Sa?
Biển Đông dậy sóng, biển nhà lâm nguy

Vua-Tôi đoàn kết ngày xưa

Đánh tan Mông Cổ chạy thua về Tàu
Ngày nay Nhà Nước ở đâu?
Hay là dâng biển từ lâu cho Tàu?

Dân ta thấy tức mà đau

Biểu tình yêu nước, quan Tàu không cho !!!Chi Lăng (24 June 2011)

No comments:

Post a Comment