Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, June 20, 2011

Tôi Cũng Biết Mơ…(thơ Khuyết Danh)


Tôi Cũng Biết Mơ…

Tôi sợ những buổi sáng tinh sương
Phải xách lon ra đứng giữa đường
Để kiếm tiền nuôi con ăn học
Xin người qua lại chút tình thương

Tôi luôn mơ ước giấc mộng dài
Để mơ mình cũng bảnh như ai
Cũng ăn đủ món như vua, chúa
Để quên giây phút đói te tua!

Tôi cũng luôn mơ có một ngày
Được người bảo lãnh vác qua Tây
Để tôi khỏi phải ăn xin nữa
Đời sẽ lên hương sướng ngất ngây...

Tôi vẫn tin rằng sẽ có ngày
Dân tôi sẽ sống sướng như Tây
Sài-Gòn vẫn sẽ là như trước
Sẽ có công bằng sướng lắm thay...

Khuyết Danh (20 June 2011)

No comments:

Post a Comment