Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 34 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 34

Tôi sẽ sống dù tim lòng rữa nát,
Tôi sẽ cười để bóp chết cơn đau.
Rồi ôm ấp ngậm ngùi trong ngấn lệ,
Rồi âm thâm cho thương nhớ trào mi.
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment