Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 38 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 38 (thơ Khuyết Danh)

Giữa đất trời,
Thở than lời từ biệt
Đợt sóng nào,
Đập vỡ trái tim tôi ?
Khuyết Danh (6/2011)

 

No comments:

Post a Comment