Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, June 23, 2011

Lưỡi Bò Ác- Độc (thơ Minh Lương)

Lưỡi bò thọc xuống biển Đông
Hãy đoàn-kết lại con Rồng cháu Tiên.
Giặc Tàu gây chiến triền-miên...!
Đồng minh Việt-Mỹ giữ yên quê mình.

Lưỡi bò tham-vọng thật kinh!
Hung-hăng thâm-độc gây binh-biến hoài.
Giặc Hán gian-ác xưa nay...
Toàn dân quyết chiến chống loài xâm-lăng.

Đàn bò điên phá xóm làng
Tiêu-tan đồng ruộng oán-than đất trời.
Bầy ong vỡ tổ tơi-bời
Châm bò mù mắt cuộc đời gian-tham!

Lưỡi bò ngang-ngược nói càn
Ỷ mình nước lớn chiếm toàn biển Đông.
Liên-minh quốc tế đồng lòng
Phá tan tham-vọng thù chung muôn đời!

Minh Lương (San Jose, 16 June 2011)

No comments:

Post a Comment