Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Ngồi Chờ (tranh vẽ: Châu Xuân Dương, thơ: Ngô Đình Duy, Berkeley, CA Fall 1990)


Ngồi Chờ (1) …

Ghế đá công viên chiều nay lạnh
Em ngồi nay chạnh nhớ tới chàng
Bao mùa lá úa thu sang
Chàng đi đi mãi để nàng đợi trông

Thơ: Ngô Đình Duy (Berkeley, Mùa Thu 1990)
Tranh: Châu Xuân Dương (Berkeley, CA, Fall 1990)

No comments:

Post a Comment