Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 24 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 24

 
Ta ngồi ngất ngưỡng một mình
Rượu say,
Môi đắng,
Mắt cay.
Em đi bỏ lại con tim rã rời
Đêm buồn,
Gió lạnh,
Mưa rơi.
Hồn ta chết lịm dưới trời quạnh hiu....
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment