Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Monday, June 20, 2011

Lần Đầu Thăm Hội An (1967)

Cảm tác bài thơ này khi đọc bài thơ “em Saigon ra Hội An” của thi sĩ Hoàng Lộc:

Lần Đầu Thăm Hội An (1967)

Lúc nhỏ tôi ghé Hội An  
Sao người sao phố rộn ràng vui tươi
Mãi mê nhìn ngắm đất trời
Để quên chinh chiến tả tơi quê nhà    

Nhìn người rồi nghĩ đến ta
Ước mơ sum họp một nhà như xưa
Ước mơ chinh chiến đi qua
Để ta về lại quê nhà Thanh Châu…

          Ngô Đình Duy (20 June 2011)

No comments:

Post a Comment