Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 27 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 27

 

Ta đốt đêm thâu
Điếu thuốc tàn.
Trời mưa buốt giá
Cháy tâm can.

Nhớ lời em nói
Buồn cay đắng !
Giờ đã xa rồi
Luyến tiếc chăng !
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment