Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

Trái Tim Thi Sĩ…

Trái Tim Thi Sĩ…

Trái tim thi sĩ yêu nhiều quá
Tình yêu kia cho cả trời thơ
Bao giờ tỉnh mộng hết mơ?
Còn mơ còn mộng dòng thơ tuôn tràn….

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 13 July 2010)


-----------------------------------------------------

Vần Thơ Rung Cảm…

Vần thơ rung cảm tâm can
Nhạc hình phụ họa thơ càng hay hơn
Ai về nhắn gởi cám ơn
Thơ hình tuyệt tác dịu cơn buồn phiền…

Ngô Đình Duy (Santa Clara, 13 July 2010)

No comments:

Post a Comment