Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 17, 2011

Tình Tôi (thơ Văn Chính)

Tình Tôi

Tình tôi sao mãi đơn côi
Sao lòng thương nhớ chơi vơi thế này..
Men cay, rượu đắng, cơn say
Mà sao em vẫn giờ này xa xôi

Thu về lá rụng tơi bời
Tình ta cứ thế đừng rời nhau nghe
Một mai ta sẽ gần nhau!
Trong tay ta nắm, trầu cau mâm đầy

Xin cha hỏi mẹ họ hàng
Tìm ngày tháng tốt rước nàng về dinh
Cưới em đãi tiệc linh đình
Đường đi rải ngọc một mình em đi

Thu ơi, thu hỡi, thu hời
Mùa thu, mùa của tình tôi yêu nàng!!!

Văn Chính (An Giang, 3 Aug 2010)

No comments:

Post a Comment