Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 5 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 5

 

Giờ này ai nức nở ?

Ai oán tiếng thở dài !

Giờ này ai trở lại ?

Khi tình đã phôi phai !

Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment