Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 1 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 1

Tình yêu ?
Ngậm ngùi, cay đắng !
Tình yêu ?
Ai mong mỏi ! ai hẹn hò !
Như đời ta tan vỡ !
Bao năm dài khao khát, chờ !
Tuyệt vọng...!
Cô đơn....!
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment