Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 17, 2011

Mùa Thu và Đò Ngang (thơ Văn Chính)

Mùa Thu và Đò Ngang

Mùa thu chung một chuyến đò
Thương em giữ lắm gỉa đò làm ngơ
Đêm về nặn mấy vần thơ
Tỏ tình làm chứng chuyến đò đi chung

Trời xui tột mạng tới cùng
Thơ vừa móc túi gió bay mất rồi
Duyên ta chưa đặng thì thôi
Chung đò nhiều chuyến trộm nhìn vu vơ

Một hôm ta lại ngồi chờ
Đò qua nhiều chuyến ..em đâu mất rồi
Hỏi qua mới biết sự đời
Diêu bông ai tặng ..nhận lời yêu ngay

Ta về mượn những cơn say
Trách đời, trách phận đắng cay sự tình
Đò qua ta chỉ một mình
Em ơi ! có biết mối tình đơn phương

Yêu em yêu cả con đường
Em đi từng bước mà thương quá chừng
Đêm về mộng mị lung tung
Làm thơ tả nốt mối tình đò ngang

Mùa thu chỉ có lá vàng
Trong tôi chỉ có tim chan lệ sầu
Lá vàng ướt đẩm mưa ngâu
Thu về lại nhớ hương dâu nàng xài

Văn Chính (An Giang, 31 July 2010)

No comments:

Post a Comment