Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 21 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 21

 

Hoa đẹp chẳng bằng em,
Hoa không nói, không cười....
Nhưng hoa không phản bội
Cũng chẳng thèm tính toán.
Cho dù mai phải chết,
Hoa vẫn ngát hương thơm...
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment