Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Thursday, June 23, 2011

Chống Bá Quyền Trung Quốc (thơ Minh Lương)

Tàu gian ác - hại nước ta!
Tuôn bao độc chất nhà nhà bệnh đau.
Nước tương chất độc pha mầu
Ăn rau , trái chín xanh-xao bệnh hoài.


Nấu gạo hoá chất bi-ai!
Trộn với nhựa dẽo no dai hại người.
Phân bón hại lắm ai ơi!
Hoa-mầu độc chất đất-đai khô cằn.

Cá ươn - thịt thối chẳng quăng
Ngâm vào hoá-chất thịt căng chẳng ngờ!
Đồ chơi trẻ nhỏ ngây thơ 
Sơn màu độc-hại tay dơ ăn vào..!

Ai ơi ! tỉnh giấc chiêm-bao
Tẩy-chay hàng hoá hại bao triệu người!
Không ăn thực phẩm mọi nơi
Không đi du lịch dạo chơi xứ Tàu.

Đừng giúp Trung Cộng sang giàu
Ỳ mạnh hiếp yếu máu đào tuôn rơi!
Lưỡi bò thò mãi biển khơi
Uy hiếp nước yếu nhiều nơi mõ dầu.

Tài nguyên nước Việt còn đâu!
Hán tộc xâm lược khổ-sầu dân ta.
Đứng lên cứu giúp sơn-hà
Hãy đoàn-kết lại nhà nhà an vui!

Đánh cho bọn giặc tháo lui...
Lấn chiếm vùng biển ngậm-ngùi ngư-dân.
Bọn hải-tặc mãi ngu-đần!
Bỏ tâm gian-ác dã tâm hại người.

Kêu gọi thế giới ai ơi!
Liên-minh Việt-Mỹ biển khơi ngăn Tàu..!

Minh Lương (San Jose, 22 June 2011) 

No comments:

Post a Comment