Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 26 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 26

 

Vòng tay ôm trọn bờ vai,
Đưa em vào cõi thiên thai êm đềm.
Giữa vườn hoa lạ cỏ êm,
Từng đêm, rồi lại từng đêm ta về.
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment