Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Wednesday, June 15, 2011

Tình Yêu 4 (thơ Khuyết Danh)

Tình Yêu 4

Người ra đi !
Trăng đã rụng !
Sao đi hoang !
Ta thấy gì ?
Mây đen trong đêm đen ?
Ô kià ta say ?
Say trong đêm tàn,
Đêm im tuyệt !
Lá thu rơi...xé tan đêm tịch mịch…
Khuyết Danh (6/2011)

No comments:

Post a Comment