Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...



Friday, June 10, 2011

Chị Hằng…

Xin gởi tặng bài thơ & hình chụp trăng tròn tối nay 16 âm lich (27 July 2010)

Chị Hằng…

Đêm nay ...mười sáu ngắm trăng 
Chị Hằng hỏi nhỏ ...nhìn nàng sao lâu ? 
Xin thưa với chị một câu 
Đêm nay em chụp ...trăng tròn thử xem... 
  
Chụp xong em gởi bạn bè... 
Để nhìn để ngắm...say mê chị Hằng 
Chị ơi sao mặt chị nhăn ? 
Chị cười biến mất sau làn mây che !!! 
  
Ngô Đình Duy (Santa Clara, 27 July 2010)

No comments:

Post a Comment