Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

Năm Tôi Mười Bảy… (thơ Đặng-Võ Tòng)

Năm Tôi Mười Bảy…

Năm tôi mười bảy,
Sáng Sàigon xa lạ,
Tiếng xe tăng dày xéo thịt da em.
Em đau đớn,
Vết thương loang lỗ,
Làn sóng người xuôi, ngược nét hoang mang!

Anh lê bước giữa phố phường ủ rũ,
Không khăn tang,
Không vàng mã, hương, hoa!
Sàigon xưa tươi mát ngọt ngào,
Giờ lạnh lẽo, xác xơ, cô quạnh.

Anh lặng lẽ kéo hình hài vô thức,
Đến trường xưa tìm bạn hữu, thầy cô
Trường vắng tẻ,
Bảng đen, đen quá khứ!
Đen tương lai, hy vọng, tình yêu!
Anh ngồi xuống ghế, bàn cũ kỹ,
Nhìn chung quanh,
Tim nhức nhối ê chề!
Tiếng nấc nghẹn thê lương, ru kỷ niệm.

Sàigon khăn sô,
Mùa xuân khóc thảm,
Trường lớp vắng
Thầy cô, bạn hữu
Hàng phượng im, rủ bóng lá tiêu điêù.

Đặng-Võ Tòng (Belgium, 06/2010)

No comments:

Post a Comment