Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

nắng & mưa ngâu (tác giả Trần Ngọc Tấn)

nắng & mưa ngâu
 tháng bảy nảy hạt mưa tháng sáu
nắng hạ không mời mưa chơi lâu
nắng ngồi tính toán, mưa hai tháng
khách mưa lì lợm, nắng lầu bầu

tháng bảy không mời mưa dạo phố
buồn ơi! sao nắng chưa nhấp nhô
vẫy vùng hoa nắng vươn làm chủ
khách cầu lưu trú tạo mưa ngâu

Trần Ngọc Tấn (Saigon, 9 June 2011)

No comments:

Post a Comment