Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

Ai Về Tân Định Trường Tôi (tác giả Trần Thiện Tâm)

Thiện Tâm thân mến,

Chúc mừng bạn có bài thơ mới lục  bát thật tuyệt vời. Không ngờ bạn làm thơ hay quá là hay. Cả ngày nay đầu tắt mặt tối, busy quá không check mail, bây giờ mới check, nhưng chỉ được vài mail đầu tiên thôi. Thôi D. phải chạy show đậy. Duy chắc Tâm làm thơ rồi nhờ DVDz add “accent” cho âm hưởng đậm đà phải không? Mới ban đầu mà làm thơ được như thế là quá tuyệt vời rồi!  

Xin chúc mừng chúc mừng…
Duy ( 11 Sept 2009)


Ai Về Tân Định Trường Tôi

Ai về Tân Định trường tôi,
Xin cho nhắn gởi đôi lời nhớ thương
Nhớ hàng phượng vĩ trầm hương,
Nhớ tà áo trắng vấn vương lòng người,
Nhớ từng giọng nói, tiếng cười,
Nhớ ngày ly biệt, một đờitha hương

Trần Thiện Tâm (9/2009)

No comments:

Post a Comment