Welcome to my blog

Welcome to my blog, please enjoy...Friday, June 10, 2011

Bạn Tôi…(thơ Lưu Ngọc Lâm)

Bạn Tôi…

Bạn tôi thì có rất nhiều
Nhưng làm thi sĩ, chỉ mình Duy thôi
Bạn hiền dáng vóc nhỏ người
Hồn thơ lai láng hơn mười đại dương
Ta đây năm bó tuổi đời
Chưa hề được tặng vài dòng thơ văn
Thơ đầu gặp lại còn tươi
Đã là tri kỷ ba mươi năm rồi

Lưu Ngọc Lâm (Austin, Texas, 01 Sept 09)

No comments:

Post a Comment